A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Érdi Kísérleti Állomásán 1950 óta folyik cseresznye- és meggynemesítés. A nemesítés kezdetben tájszelekcióval kezdődött, melyet az 1970-es években váltott fel a keresztezéses nemesítés. A cseresznye tervszerű keresztezéses nemesítése Magyarországon Brózik Sándor nevéhez fűződik. A nemesítési munkát Brózik nyugalomba vonulása után 1985-től napjainkig Apostol János folytatja, Szügyi Sándor segítségével.

A nemesítési program második és a harmadik ciklusából kerültek ki a legújabb fajták. A keresztezéses nemesítés második ciklusa 1972-ben kezdődött, melynek során öntermékeny fajtákat állítottunk elő. A program főképpen a Ljana, a Van és az első keresztezési ciklus alatt előállított F1 nemzedékből származó Kavics fajtákra épült, melyeket az angliai John Innes Intézetben előállított, öntermékeny, Cherry Self fertile 45 és 46-os mutánsokkal kereszteztek. A keresztezésekből származó hibridek közül született többek között a Vera fajta is.

A keresztezéses nemesítés harmadik ciklusa 1974-től 1984-ig tartott, ahol a Ljana, Bigarreau Burlat, Van, Trusenszkaja 2, Sárga Dragán, Hedelfingeni óriás és ezek hibridjei képezték a nemesítői munka alapjait, melynek eredményeként számos ígéretes F2 és BC (visszakeresztezett) nemzedék keletkezett. A szelekciós bázist a Bigarreau Burlat és az öntermékeny Stella fajta keresztezéséből származó hibrid nemzedékek is bővítették és bővítik ma is. A hibridizációs munka eredményeként számos államilag elismert fajta származik ebből az időszakból, mint pl.: Rita, Carmen, valamint öntermékeny Sándor és Paulus.

Napjainkban is tovább folytatjuk a cseresznye fajtanemesítői munkát, melynek keretében jelenleg több száz hibrid áll szelekciós értékelés alatt. Legfontosabb nemesítési céljaink továbbra is a korai érési idő, nagy (legalább 26 mm-es gyümölcsátmérő, tetszetős gyümölcs megjelenés (sötét termésszín, legalább közepes kocsányméret, csillogó terméshéj felület), kiváló íz, széleskörű kompatibilitás különböző növekedési erélyű alanyokkal. Ezen célokat jól kiegészíti az 1990-ben kezdett rezisztencia nemesítés program, mely során a cseresznye legfontosabb kórokozójával, a cseresznye blumeriellás levélfoltosságával szemben toleráns illetve ellenálló genotípusokat állítunk elő.

A meggy keresztezéses nemesítését Maliga Pál kezdte el 1950-ben a Kutatóintézetben, mely munkát 1976-tól napjainkig Apostol János folytatja Szügyi Sándor segítségével.

A keresztezéses nemesítés célja hibridizálással olyan új meggyfajták előállítása, melyek öntermékenyülők, ezért rendszeresen és bőven teremnek, gyümölcsminőségük alapján kielégítik mind a frissfogyasztás, mind a friss export, a konzerv és hűtőipar igényeit. Iparszerű termelési rendszerekben gépesített termeszthetőségük alapján alkalmazhatóak és érési idejük következtében képesek meghosszabbítani a jelenlegi ipari feldolgozási idényt. Kórokozókkal és kártevőkkel szemben ellenállóak vagy toleránsak, ezért kisebb mértékű vegyszeres növényvédelmet igényelnek, mint a „hagyományos” fajták.

Első eredményekként 1965-ben, illetve 1969-ben a Meteor korai és az Érdi nagygyümölcsű, majd az Érdi bőtermő, és az Érdi jubileum került állami minősítésre és bevezetésre a köztermesztésbe. A keresztezési programunk legújabb eredménye az Érdi ipari (IV-3/48) néven minősített fajta.

Mindkét gyümölcsfaj esetében nemesítő munkánkat segíti, hogy széles genetikai variabilitást biztosító génbanki gyűjtemény áll rendelkezésünkre.

Az alábbiakban a perspektivikus államilag minősített fajtáinkat mutatjuk be. Cseresznyefajtáink iránt nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is nagy az érdeklődés, jelentős részük az Európai Unió területén szabadalmi oltalommal védett.

 

Cseresznyefajták

 

Rita


1. ábra. Rita(fotó:Szügyi)

Államilag elismert árufajta, nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. A fajtát a Trusenszkaja 2 x H 2 keresztezésével állították elő. Virágai középkorán nyílnak, eddigi eredmények szerint a Valerij Cskalov, Petrus, Tünde, Paulus, Bigarreau Burlat, Szomolyai fekete és a Vera fajták termékenyítik meg a legjobban. Igen bőtermő, ezért gyümölcse aprósodásra hajlamos, melyet rendszeres metszéssel ellensúlyozhatunk. A fajta május 20-a körül, kb. 10-12 nappal a Bigarreau Burlat előtt érik (a Biggareau Burlat érési ideje Kísérleti Állomásunkon június első napjaiban figyelhető meg). Gyümölcse közepesen nagy, 6-7 g tömegű, átmérője 23-24 mm. Széles kúp alakú, hasi oldalon kissé kidudorodó. Színe a fogyasztási érettség kezdetén piros, majd bordó. Húsa piros színű, tömött, közepesen kemény, kemény. Héja fényes, vékony. Íze kellemesen édes-savanykás. Repedésre hajlamos. Fája gyenge-középerős növekedésű, koronája lehajló gömb alakú. Vesszei vörösek, kissé ívesen hajlók.

Érési ideje megelőzi a hazai és a külföldi fajtákét, igen korán érő, primőr cseresznye.

 

Sándor


2. ábra. Sándor(fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta, nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. A fajtát a Bigarreau Burlat és a Stella fajták keresztezésével állították elő. Virágai korán nyílnak. Öntermékeny, jó pollenadója a Bigarreau Burlatnak. Rendszeresen és bőven terem, azonban túlkötődésre hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Május végén-június első napjaiban érik, közvetlenül  a Bigarreau Burlat előtt. Gyümölcse közepesen nagy, 6-7 g tömegű, 24-25 mm átmérőjű. Alakja kissé megnyúlt gömb, héja sötétbordó. Húsa közepesen kemény, sötétpiros színű, íze édes-savanykás. Kocsánya középhosszú. Fája ritka ágrendszerű, feltörekvő, laza kúp alakú koronát nevel. Középerős növekedésű. Tömbösen vagy pollenadóként más korai virágzású fajtákkal váltott sorokba telepíthető. Friss fogyasztásra alkalmas.

 

Carmen


3. ábra. Carmen℗ (fotó: Szügyi)

 

Államilag elismert árufajta. Nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. A fajtát a Sárga Dragán és a H 203 keresztezésével állították elő. Önmeddő. Virágai későn nyílnak, kölcsönösen jól termékenyül a Germersdorfi 3 fajtával, jó pollenadója a Paulus, Katalin és Krupnoplodnaja fajta. Bőtermő. Korán termőre fordul. Középkorai, a Bigarreau Burlat után egy héttel érik. Gyümölcse igen nagy, 8-11 g tömegű, 27-30 mm átmérőjű, nyomott gömb alakú. Héja fénylő bordópiros. Húsa sötétpiros, kemény állományú, kellemesen édes-savas ízű. Magja aránylag nagy. Kocsánya közepesnél hosszabb, vékony.

Az anyafája feltörekvő, gyenge vagy középerős növekedésű, kis koronát nevel. Sajmeggy alanyú fái közepesnél gyengébb növekedésűek.

Nagy gyümölcse és kiváló íze miatt friss fogyasztásra használható. Blumeriellás levélfoltosodással szemben rendszeres védelmet igényel.

 

Vera


4. ábra. Vera(fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta. Nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. A fajtát a Ljana és a Van fajták keresztezésével állították elő. Közepesen korán virágzik, önmeddő. Pollenadói a Valerij Cskalov, a Petrus℗, a Sándor℗ és az Annus℗ fajták. A Bigarreau Burlattal kölcsönösen jól termékenyül. Rendszeresen és igen bőven terem. Korán termőre fordul. A Bigarreau Burlat után 6-8 nappal érik. Gyümölcsei nagyok 24-27 mm átmérőjűek, 7-9 g tömegűek. Alakja kissé nyomott gömb, bibepontjánál kissé bemélyedt. Színe bordópiros, fénylő. Húsa kemény, de nem roppanó, kellemesen édes-savanykás ízű. Kocsánya középhosszú, magja közepesen nagy. Nem, vagy csak igen ritkán kismértékben reped. Fája középerős növekedésű, korona alakja gömb, vázkar-rendszere (merev, szétálló) és termőrészekkel való berakódása a Van apa fajtához hasonló.

Főleg nyersfogyasztásra és nyers-exportra, valamint kompót készítésére kiválóan alkalmas. A levélbetegségek ellen gondos védelmet igényel.

 

Paulus


5. ábra. Paulus (fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta. Nemesítője Brózik Sándor és Apostol János. A fajtát a Bigarreau Burlat és a Stella keresztezésével állították elő. Öntermékeny, virágai középkorán nyílnak. Bőtermő, de túlkötődésre nem hajlamos. Középidőben, június 10-12-e körül érik. Gyümölcse nagy, 26 mm átmérőjű, 7-9 g tömegű. Alakja felülről kissé lapított gömb, héja fénylő, bordópiros színű. Húsa sötétpiros színű, igen kemény állományú. Íze kellemes, édeskés-savanykás. Magja kicsi. Kocsánya középhosszú. Gyümölcsrepedésre kevésbé hajlamos. Fája középerős-erős növekedésű, feltörekvő kúp alakú. Termésének nagy részét a nyársakon fejleszti.

 

Sunburst


6. ábra. Sunburst (fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta. Honosítója Brózik Sándor és Apostol János. Kanadában a summerlandi kutatóintézetben a Van x Stella fajták keresztezésével állították elő. Középkésőn nyíló virágai öntermékenyek. Jól termékenyíti a Vera℗, Linda, Kavics, Katalin, Annus, Tünde és Aida cseresznyefajtákat és az Érdi nagygyümölcsű meggyfajtát. Rendszeresen igen bőven terem. Június 15-20 körül, a Bigarreau Burlat után kb. 15-20 nappal érik.

Gyümölcse igen nagy, 26-30 mm átmérőjű, 9-10 g tömegű. Alakja nyomott gömb. Színe élénkpiros, fényes felületű. Héja közepesen vastag, fényes felületű. Húsa világospiros, közepesen kemény, ropogós, repedésre kissé hajlamos, bőlevű. Íze jó, kellemesen édes-savas. Magja kicsi. Kocsánya középhosszú. Gépi betakarításra nem alkalmas. Teljes éréstől számítva szüreti időszaka rövid, gyümölcse csak néhány napig tartható fent a fán. Fája erős növekedésű a koronája kissé szétterülő. Felkopaszodásra hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Intenzív művelésre is alkalmas. Friss fogyasztásra és export célokra is alkalmas fajta.

 

Krupnoplodnaja


7. ábra. Krupnoplodnaja (fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta. Honosítója Brózik Sándor és Apostol János.  Ukrán származású fajta. Középidőben nyíló virágait a Vera, Linda, Van, Katalin, Kordia, Paulus, Carmen, Sunburst, Regina, Stella fajták termékenyítik. Bőtermő.

 Június 25-e körül érik. Gyümölcse 25-28 mm átmérőjű, tömege 8 gramm körüli. Alakja a kocsány felől kissé lapított gömb. Héjszíne teljesen éretten sötét kármin piros, Bár már világos pirosan is fogyasztható, érdemes megvárni a teljes érését, mert íze ekkor kellemesen savanykás édes, zamatos. Húsa kemény, ezért repedésre kissé érzékeny. Magja kicsi. Kocsánya közepesnél kissé hosszabb, vékony és hajlékony. Fája középerős növésű, jól alakítható. Kissé ritka ágrendszerű, gömbkoronát nevel. Kiváló beltartalmi tulajdonságai valamint nagyméretű gyümölcse miatt friss fogyasztásra, exportra és ipari feldolgozásra is alkalmas.

 

Katalin


8. ábra. Katalin (fotó: Szügyi)

Államilag elismert árufajta 1989-től. Nemesítője Brózik Sándor és Apostol Jánosné. A fajta a Germersdorfi óriás és a Podjebrád sárga cseresznye keresztezéséből származik. Középidőben virágzik. Kölcsönösen jó pollenadói egymásnak a Van, Hedelfingeni óriás, Kavics, Axel, Stella, Krupnoplodnaja és a Carmen fajtákkal. Termőképessége igen jó, nagyon korán fordul termőre. Kései érésű (június vége- július eleje). Gyümölcsének átmérője 25-28 mm, tömege 8-10 g, éretten sötét, bordó-piros, héja vastag. Húsa sötét-bordó, nagyon kemény, ropogós, festőlevű. Alakja kissé nyújtott gömb. Íze enyhén savas-édes, harmonikus. Hosszú kocsányú. Teljes éretten szárazon válik a kocsánytól, ezért gépi betakarításra a kissé csüngő ágrendszere ellenére alkalmas.

Fája erős növésű, feltörekvő ágrendszerű. Közepesen sűrű, kúp alakú koronát nevel, mely a termés tömege alatt kissé széthajlik. A blumeriellás levélfertőzésre közepesen érzékeny. Metszés során sebkezelést igényel. Friss fogyasztásra, konzerv-, valamint hűtőipari felhasználásra és exportra alkalmas fajta. Gyorsfagyasztott gyümölcse lényegesen jobb minőségű, mint a Germersdorfi óriásé és a Hedelfingeni óriásé. Az olaszországi cseresznyék után érő, kitűnő minőségű export alapanyagot szolgáltat.

 

 

A cikk további fejezete:

Meggyfajták

  • Érdi ipari (IV-3/48)
  • Meteor korai
  • Érdi nagygyümölcsű
  • Érdi jubileum
  • Érdi bőtermő


 

A teljes cikket az Őstermelő - Gazdálkodók lapja című kiadványunkban (2014-3.szám) olvashatják, illetve megrendelhetik a Szerkesztőségtől:

 

Primom Tanácsadó és Információs Hálózat

4400 Nyíregyháza, Víz u. 21/b.,
Postafiók: 215.
Tel: 42/414-188
Fax: 42/414-186

                E-mail:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                       http://ostermelo.com/kapcsolat