Magyarország erdőterületét az elkövetkező évtizedekben (várhatóan a következő 25 évben) mintegy 500 ezer ha-ral tervezzük növelni. A tervezett erdőterület-növelés évente átlagosan 20 ezer ha erdőtelepítést jelent, melyhez szükséges csemetemennyiséget is biztosítani kell. A tervezett volumenű erdőtelepítés, az erdőfelújítás, az erdők kezelése és a fakitermelés megfelelő gépesítési háttér nélkül nem valósítható meg.

Az erdőgazdálkodás folyamatos műszaki fejlesztése (gépesítés-fejlesztése) tehát szükséges, melynek a természetközeli, fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodást kell szolgálni. Ennek megvalósítása:

- konstrukciós gépfejlesztéseken (melyek a hazai erdészeti gépgyártásra alapozottak),

- fejlett külföldi technikák honosításán,

- gépüzemeltetés-fejlesztéseken és

- a gépesítés szervezeti hátterének fejlesztésén keresztül lehetséges.

A csemetetermesztés napjainkban meghatározó arányban a szabadföldi technológiákkal folyik. E technológiák gépesítése megoldott, mivel:

- egyrészt a már sok éve ismert, napjainkig műszakilag folyamatosan fejlesztett nyugati csemetekerti gépsorok (Rath, Egedal stb.) rendelkezésre állnak,

- másrészt a hasonló funkciójú gépek hazai fejlesztése a közelmúltban fejeződött be, és gyártásuk is elindult.

A viszonylagos kis volumenű, szabad területű és fóliaházon belüli hidegágyas intenzív csemetetermesztés gépesítése igazából nem megoldott, de igény esetén ezekre a feladatokra a kertészeti ágazat területéről adaptálhatók a megfelelő gépek. A burkolt gyökérzetű intenzív csemetetermesztés gépesítése az elmúlt időszakban adott szintet elért, ennek fejlesztésére napjainkban gyakorlatilag nincs igény.

 

A csemetekerti gépek hazai fejlesztésének folyamata 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem a 2000-es évek első felében, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz kapcsolódó pályázat keretében – bevonva hazai mezőgazdasági gépgyártókat, közülük is elsősorban a Bagodi Mezőgép Kft-t – indította el a hazai gyártású csemetekerti gépek fejlesztését. A kutatási-fejlesztési alprogram – a területen elért eddigi eredményekre építve – a szükséges gépekkel kapcsolatos alap- és fejlesztő kutatások elvégzését, a gépek tervezését és prototípus gyártását valósította meg. Ma pedig már folyik ezen gépek megrendelői igényekhez igazodó sorozat gyártása a Bagodi Mezőgép Kft-nél.

 

A csemetetermesztési gépsor jellemzése 

A hazai fejlesztésű és gyártású csemetetermesztési gépsor a BGT-EF típusú csemetetermesztési gépsor elnevezést viseli. A gépsor a szabadföldi csemetetermesztési technológiák minden műveletéhez rendel munkagépeket, olyan munkagépeket, amelyek alapvetően a síkágyásos soros munkarendszer (1. ábra) megvalósítására alkalmasak. Az új csemetetermesztési gépsor tehát olyan művelésre alkalmas, mely síkágyásos:

- 1600 mm ágyásszélességgel,

- az ágyáson belül max. 5 csemetesorral,

- az ágyáson belül min. 250 mm sortávolsággal,

- valamint az ágyások szélső sorai közt max. 600 mm-es nyomsávval.

A BGT-EF típusú csemetetermesztési gépsor gépei a következők:

Tápanyag-utánpótlás gépei:

szervestrágya-szóró (BSZ-3000-EF) (2. ábra, 1. kép),

 

műtrágyaszóró (BFM-400-EF).

Talajművelő gépek:

eke (BFE-3-EF),

talajmaró (BTM-160-EF),

kétsoros tárcsa (BXT-3-EF),

fogasborona (BFB-3-EF),

kombinátor (BPL-220-EF),

sima henger (BSH-3-EF).

Vetőgépek:

aprómagvető gép (BAV-5-EF) (3. ábra, 2. kép),

nagymagvető gép (BNV-5-EF) (3. kép).

 

Iskolázógépek:

rugalmastárcsás iskolázógép (BIR-5-EF),

csúszócsoroszlyás sornyító (BCS-5-EF).

Öntözőberendezés:

öntözőgép (BÖB-KITE-EF).

Ápológépek:

kultivátor (BKU-6-EF) (4. kép),

sorközpermetező (BSP-6-EF),

felületpermetező (BFP-4,8-EF). 

Alávágó gép:

ágyás alávágógép (BÁA-1,25-EF).

Kiemelőgépek:

rázóvillás soros külpontos kiemelőgép (BRK-1-EF) (5. kép),

lazítóvillás soros külpontos kiemelőgép (BLK-1-EF),

rázóvillás soros központos kiemelőgép (BRS-1-EF) (4. ábra),

lazítóvillás soros központos kiemelőgép (BLS-1-EF),

ágyás kiemelőgép (BÁK-1,25-EF).

Vermelőgép:

függesztett vermelőgép (BVG-300-EF) (6. kép).

Összefoglalás 

Magyarországon jelentős nagyságú mezőgazdasági területek beerdősítését igényli majd. Az ezzel foglalkozó előrejelzések 500 ezer ha körüli (egyesek még több) új erdő létesítését prognosztizálják az elkövetkező kb. 25 évre. Ilyen nagyságrendű feladat biztonságosan csak akkor hajtható végre, ha megteremtődik annak műszaki, gépesítési háttere. Ennek a háttérnek biztosítania kell az erdőtelepítéshez szükséges szaporítóanyag (csemete) előállítását és a telepítés végrehajtását.

A szükséges mennyiségű szaporítóanyagot szabadföldi csemetetermesztési technológiákra alapozva lehet előállítani, melyeknek biztonságos és gazdaságos viteléhez olyan hazai fejlesztésű és gyártású csemetekerti gépsor a garancia, mely a technológia meghatározó műveleteihez (tápanyag-utánpótlás, talajművelés, vetés, iskolázás, öntözés, ápolás, alávágás, kiemelés, vermelés) rendel munkagépeket. A tanulmány az erre a célra kialakított hazai fejlesztésű csemetekerti gépeket mutatja be. A gépeket a Bagodi Mezőgép Kft. gyártja.

 

Prof. Dr. Horváth Béla

egyetemi tanár, intézetigazgató

Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar,

Erdészeti-műszaki és Környezettechnikai Intézet

 

Irodalom

Horváth B.: Az erdészeti gépesítés helyzete és fejlesztési tendenciái I., II. Erdészeti Lapok, CXXXIV. 2:38-39. és 3:68-69. 1999.

Horváth B. szerk.: NPKF Erdő-fa kutatási program, 2.2. alprogram. Zárójelentés. Új csemetetermesztési- és erdőtelepítési géprendszer kifejlesztése, az erdőtelepítési program megvalósításának elősegítésére. Kézirat, Sopron. 70 p. 2003.

Horváth B. (2008): Az erdészeti gépfejlesztések jelene és jövője. Mezőgazdasági Technika, XLIX. 3. ISSN 0026 1890, pp. 27-29.

Horváth B. - Gyurátz F. (2002): BGT-EF típusú csemetetermesztési gépsor. Gépesítési információ, 19. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron. 56 p.

 

(Jelen szakmai anyag teljességében megtalálható /az itt kimaradó ábrákkal/ a 2010/5-ös Őstermelő- Gazdálkodók Lapjában- a szerk.)