Termelői Értékesítő Szervezetek (TÉSZ-ek) szerepe a magyar kertészeti ágazatban

Sokszor hangoztatott tény, hogy Magyarország földrajzi, természeti adottságai kiválóak a zöldség-gyümölcs termesztéshez és kereskedelemhez, amihez jelentős szakmai tapasztalat is járul. Az ágazat jelenleg mégsem tudja kihasználni a kedvező adottságait, és teljesítménye elmarad a lehetőségektől. A termelés jelentős hányadát adó kisgazdaságok fejlődése, az értékesítési problémák megoldása, a kereslet-kínálat termelői alakítása együttes fellépéssel oldható meg. Jelenleg a zöldség-gyümölcs termékek 60%-a élelmiszerláncokon, diszkontokon keresztül jut el a fogyasztóhoz. Így a termékpálya átalakulása, a fogyasztói magatartás megváltozása, ezáltal a kiskereskedelmi láncok gazdasági súlyának megnövekedése miatt a termelők integrációs kényszerbe kerültek. A termelői együttműködés legfontosabb formája lett a Termelői Értékesítő Szervezet (TÉSZ), ami elsősorban az uniós szabályozásnak köszönhető.

Bővebben...

Az új földforgalmi törvényről

A termőföld az ország egyik legértékesebb természeti erőforrása, amely a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára történő megőrzése az állam és mindenki kötelessége – olvashatjuk Magyarország Alaptörvényének P) cikkének (1) bekezdésében. Ezen célok megvalósítását szolgálja az Országgyűlés által 2013. június 21-én elfogadott új földforgalmi törvény (A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, 2013. évi CXXII. törvény), melyet 2013. június 28-án Áder János, köztársasági elnök is aláírt.

Bővebben...

Vadgazdálkodás, mezőgazdasági vadkárok

A vadon élő állatok a természet szerves részei

Olyan részei a természetnek, mint maga az ember vagy az ember által tartott állatok, termesztett növények. Minden természeti tényező élni, szaporodni akar, ami gyakran okoz összeütközéseket egymással, keletkeznek károk akár a vadban, akár az ember által termelt dolgokban, vagy használati eszközökben. A mezőgazdasági termelésben leginkább a növénytermesztés, kertészet területén tapasztalhatók vadak által okozott károkozások, amik lehetnek jelentéktelenek, de gyakoriak és nagy horderejűek is, különösen az értékes kultúrákban, mint pl. az erdészet, a gyümölcs vagy zöldségtermesztés.

Bővebben...

A Tejpiac és annak várható változásai - A Tej Terméktanács szemével

A Közös Agrárpolitika (KAP) újabb reformja értelmében a jelenlegi tejkvóta-szabályozás 2015. március 31-én megszűnik, a támogatási rendszer és a piacszabályozás átalakul és új vidékfejlesztési prioritások kerülnek megfogalmazásra. Az EU tejpiaci szabályozása 2015-től megszünteti a 30 éve működő kvótarendszert. Előre láthatólag a kvótarendszer kivezetése középtávon (5-10 éves távlatban) átrajzolja majd Európa „tejágazati térképét”, érvényesítve egy kiélezettebb piaci versenyt és egy ehhez kapcsolódó területi átrendeződést. A többi EU-tagország tejszektorának szereplőihez hasonlóan a magyar tejtermelők, tejfeldolgozók és -forgalmazók is döntési kényszerhelyzetben vannak.

Bővebben...