A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) egyik fontos feladatának tartja, hogy tájékoztatást adjon a gépüzemeltetés alakulásáról. Ezért az Intézet – más tevékenységei mellett – magyarországi bázisgazdaságokon keresztül kíséri figyelemmel a mezőgazdasági gépek üzemeltetési adatait, évről évre aktualizálva azok értékeit. A munka során a várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel kalkulálva kidolgozza és közreadja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok) átlagos teljesítéseit és költségeit tartalmazó kiadványt, melyben összefoglalja, hogy a különböző gépekkel elvégzett munka tulajdonképpen mennyibe is kerül.

 

A jó döntésekhez nélkülözhetetlen a gépüzemeltetési költségek pontos ismerete minden mezőgazdasággal foglalkozó (termelők, kutatók, oktatók, döntéshozók, irányítók, szaktanácsadók, stb.) számára, mivel azok a mezőgazdasági termelés kiadásainak jelentős hányadát képezik.
 A kiadvány a technológiai tervezéshez, ésszerűbb gépkiválasztáshoz, és különböző költségkalkulációkhoz nyújt segítséget. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a kisebb (0,5-5,0 ha) táblák művelése fajlagosan költségesebb, mint a nagyobbaké (50-100 ha). A célunk az, hogy a gazdálkodók saját gépeiknél ellenőrizni tudják a költségeiket annak érdekében, hogy a gazdaságtalanul üzemelő gépeket időben lecserélhessék. Ezáltal csökkenthető a termelés gépi munka költsége, a gazdálkodás nyereségessége pedig növelhető.

 

A költségek változása

A mezőgazdasági gépüzemeltetés költségei évről évre változnak. A változásokat a bázisgazdaságok tény- és tervszámai, a gép- és alkatrész-forgalmazók tapasztalatai, valamint a KSH adatai, és a különböző rendeletek előírásai alapján határoztuk meg.

 

Ezek alapján a 2016-os évre az alábbi értékekkel és változásokkal kalkuláltunk:

 -  értékcsökkenési leírás kulcsa (minden gépnél egységesen): 10%;

 -  gépek ára: +4%;

 -  alapbér mértéke: +5%;

 -  alapbér után elszámolt kiegészítő bér: +10%;

 -  szociális hozzájárulási adó: 27%;

 -  betegszabadság: 2%;

 -  gazdasági általános költség: 5%;

 -  tőkehozadék aránya: 4%;

 -  karbantartás-javítási költség: +6%;

 -  géptárolás költsége: +3%;

 -  biztosítási díj: +10%;

 -  kenőanyagok átlagos (fajlagos) ára: 850Ft/kg;

 -  gázolaj nagykereskedelmi ára: 325 Ft/kg (83,3%-a: 273 Ft/l).

 
 

A fenti költségváltozások eredményeként a 2016. évi fajlagos teljes gépüzemeltetési költség (az előző évi kiadványban szereplőhöz viszonyítva) erőgépeknél átlagosan 1,5%-kal mérséklődött, az erőgépek munkagépeinél pedig 5,6%-kal emelkedett. (Az 1 - 2. táblázatok a 2016-os kiadvány részadatait tartalmazzák.)

 

     

A mezőgazdasági gyakorlatban az erőgépek teljesítését különböző egyenértékekkel összegzik. Ezek közül a kiadványban csak a munkaidőt (műszakidő: mh), a tonnakilométert (tkm), a normálhektárt (nha) és a kilówattórát (kWh), alkalmaztuk. Továbbá a kiadvány részletesen tartalmazza, hogy mely közvetlen és közvetett költségtényezők kerültek felszámításra. Ezen tényezők együttese adja a teljes üzemeltetési költséget. Fontos megjegyezni, hogy a közölt árak és költségek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

 

 

Költségcsökkentési lehetőségek

A lehetőségek között talán a legfontosabb a gépek kihasználásának javítása, illetve az éves teljesítés fokozása.

A gépüzemeltetési költség fajlagos értékét ebben az esetben úgy tudjuk csökkenteni, hogy jobb szervezéssel, bérmunka vállalással javítjuk a gépek éves műszakóra számát és a műszakórára jutó kWh, ha, nha teljesítéseket.

Egy másik fontos terület az üzemanyag-felhasználás, amely esetében a teljesítés egységére jutó hajtóanyag mennyisége - a kiadványban szereplő számítások szerint - több esetben az optimálisnál (30,4 kg/100 kWh) 5-20%-kal több. Ez az arány például a műszaki színvonal javításával, optimális erő- és munkagépkapcsolással és a motor megfelelő karbantartásával nagymértékben mérsékelhető. Ide sorolható továbbá a megfelelő erőgéptípus- és motorteljesítmény megválasztása is. A kiadványban közölt számok alapján egyértelműen látható, hogy a nagyobb teljesítményű erőgépek üzemeltetési költségei (rendeltetésszerű használat mellett) kedvezőbbek.

 

A termelés költségét természetesen nem csak az eddig felsoroltak, hanem egyéb más tényezők is befolyásolhatják (pl. talajok adottságai).

 Az alábbi diagramon  jól látható, hogy a 100 ha-os táblamérethez viszonyítva, az 50 ha körüli tábláknál számottevően, míg 18 ha alatti tábláknál igen nagymértékben csökken az erőgépek ha/h teljesítése. Ehhez képest a Ft/ha művelési költség növekszik. Az oszlopok a Ft/ha önköltséget, míg a vonalak a %-os arányt mutatják.

 

 

 

Összegzés

 

A kiadvány segítséget nyújt a gazdálkodás eredményességének javításában, hozzájárul a hatékonyság növeléséhez, valamint javítja a munkaminőséget, csökkentve ezáltal a költségeket.

A megalapozott üzemeltetési és fejlesztési döntésekhez elengedhetetlenül fontos a gépüzemeltetés pontos teljesítési-, fogyasztási- és költségadatainak ismerete.

A részletes költségszámok – gépcsoportonként és munkaműveletenként, - valamint a költségszámítási módszer leírása a „Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2016-ban” című kiadványban található meg, amely beszerezhető a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézetében [2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4., telefon: (28) 511-621; fax: (28) 511-600.]

 

Lehoczki Zsuzsanna,
Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Szilvia,
Pálinkás Péter

NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

 

 

 

Felhasznált irodalom:

[1] Erdeiné Dr. Késmárki-Gally Sz., Lehoczki Zs., Pálinkás P. (2016) Mezőgazdasági gépi munkák költsége 2016-ban kiadvány, NAIK MGI.

[2] Gockler L. (2016) Mezőgazdasági gépek üzemeltetési költsége 2016-ban, Mezőgazdasági Technika LVII, 2016. január p. 39-43.