Kedves Olvasó!

A jogszabályfigyelő rovatunkban nyomon követheti az agrárágazatra vonatkozó hatályos jogszabályokat és azok változásait. Havonta frissülő, új információkkal segítjük az Olvasót egyes támogatásokról és a mezőgazdaságot érintő jogi változásokról.

 

Jogszabály:

2016. évi CVI. törvény

a "Földet a gazdáknak!" Programról

Megjelent:

MK 2016/170. (XI. 4.)

Hatályos:

2016. 11. 05.

Jogszabály:

2016. évi CXLIX. törvény

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/199. (XII. 14.)

Hatályos:

2016. 12. 29.

 

Jogszabály:

80/2016. (XII. 13.) FM rendelet

az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/198. (XII. 13.)

Hatályos:

2016. 12. 14., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXIX. törvény

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/189. (XII. 2.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

Megjelent:

MK 2016/201. (XII. 14.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2017. 04. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXVI. törvény

a szőlő szaporítóanyag termesztés érdekében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 04.

 

Jogszabály:

2016. évi CLXXXII. törvény

egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 21., 2016. 12. 28., 2017. 01. 01., 2017. 01. 02., 2017. 01. 19., 2018. 01. 01.,

 

Jogszabály:

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Megjelent:

MK 2016/184. (XI. 29.)

Hatályos:

2016. 11. 30., 2017. 04. 01., 2017. 08. 01.

 

Jogszabály:

2016. évi CXXV. törvény

az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Megjelent:

MK 2016/182. (XI. 25.)

Hatályos:

2016. 11. 26., 2017. 01. 01., 2017. 04. 01., 2017. 06. 30., 2017. 07. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Módosítja:

37/2016. (XII. 29.) MvM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

34/2004. (III. 24.) FVM rendelet

a juh- és kecskehús magántárolási támogatásáról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

50/2007. (VI. 27.) FVM rendelet

a mezőgazdasági vállalkozások által de minimis támogatásként igénybe vehető intézményi kezességvállalásról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

66/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

a 2007. évben tavaszi fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

az erdők felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

24/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

 Jogszabály:

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

133/2011. (XII. 22.) VM rendelet

a 2011 májusában fagykárt szenvedett mezőgazdasági termelők hitelhez jutási lehetőségéről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

120/2012. (XI. 23.) VM rendelet

az Agrár Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

 

Jogszabály:

19/2014. (X. 29.) FM rendelet

a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

7/2015. (III. 11.) FM rendelet

a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

11/2015. (III. 13.) FM rendelet

a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01

 

Jogszabály:

16/2015. (IV. 9.) FM rendelet

a mezőgazdasági kistermelői támogatásról

Módosítja:

88/2016. (XII. 29.) FM r.

Megjelent:

MK 2016/220. (XII. 29.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

2006. évi V. törvény

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Módosítja:

2016. évi CLXXIX. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2016. 12. 20.

 

Jogszabály:

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01

 

Jogszabály:

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

Jogszabály:

1998. évi LXVI. törvény

az egészségügyi hozzájárulásról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2011. évi CLVI. törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Módosítja:

2016. évi CLXXXII. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 01., 2018. 01. 01.

 

Jogszabály:

2013. évi CCXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

Módosítja:

2016. évi CLXXXVI. tv.

Megjelent:

MK 2016/210. (XII. 20.)

Hatályos:

2017. 01. 04.

 

Jogszabály:

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

Módosítja:

2016. évi CLXXI. tv.

Megjelent:

MK 2016/209. (XII. 19.)

Hatályos:

2017. 01. 01.

 

 

 

További jogszabályváltozásokról itt írtunk: Kattintson ide!