Felhívjuk az agrárkár-enyhítési rendszerben tag termelők figyelmét arra, hogy 2016. szeptember 15-ig beérkezően kell megfizetniük a kárenyhítési hozzájárulást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által megjelölt számlára.

Lényeges kiemelni, hogy a fenti határidő a kárenyhítési hozzájárulás MVH számlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja. A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek és termesztett növénykultúrák figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, amelyről és a kapcsolódó teendőkről az MVH július közepéig határozatában tájékoztatta az érintett gazdákat.

A fenti határidőig az MVH számlájára be nem érkezett kárenyhítési hozzájárulás esetén a 2016. kárenyhítési év vonatkozásában a termelő nem részesülhet kárenyhítő juttatásban függetlenül attól, hogy károsult és az egyéb támogatási feltételek esetleg teljesültek. A rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:

  • a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,
  • a mezőgazdasági káresemény annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül bejelentésre és az agrárkár-megállapító szerv által igazolásra kerül,
  • növénykultúra szinten a 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint üzemi szinten a 15 %-ot meghaladó hozamérték-csökkenés (bevételkiesés) teljesül,
  • a kárenyhítési hozzájárulás szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizetésre kerül és
  • a kárenyhítő juttatás iránti kérelem november 30-ig benyújtásra kerül.

A 2016. kárenyhítési évben elsősorban a tavaszi fagykár, valamint a jégesőkár okozott jelentős gondokat a gazdáknak: eddig az összes kárbejelentésnek a 87%-a, a kárbejelentéssel érintett területeknek pedig a 70%-a e két mezőgazdasági káreseményhez kapcsolódik.

 

 

FM Sajtóiroda