A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét arra, hogy a méhcsaládszám szinten tartásának támogatására (méhanya támogatás) 2016. augusztus 3-áig nyújthatják be kifizetési kérelmeiket személyesen vagy postai úton az MVH-hoz. A kifizetési kérelem említett határidőre történő benyújtásának elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után!

A kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 166/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján.

Az intézkedés keretében a méhész-gazdálkodók a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához igényelhetnek támogatást az MVH-nál, mintegy 87,4 millió forint keretösszegig. A támogatási jogosultság alapja a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) – 2015. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan – legkésőbb 2015. november 15-éig bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtásának napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a kérelmező felelős, annak minden jogkövetkezményével együtt.

 

 

MVH