Megjelentek a 2016. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai és útmutatói.

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése; a tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség-vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.
A három célterülten összesen 725 millió forint áll a pályázók rendelkezésére.
A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig van lehetőség a Herman Ottó Intézet honlapján. Forráskimerülés esetén – amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 200 százalékát eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az FM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

A pályázati adatlapok kitöltését és véglegesítését követően lehet az adatlapokat és a nyilatkozatokat kinyomtatni, majd cégszerűen aláírva a mellékletekkel együtt legkésőbb a pályázati adatlap véglegesítését követő 5 naptári napon belül kell postai úton megküldeni a Herman Ottó Intézet címére egy eredeti és egy másolati példányban 1 zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként.

A részletes felhívások és az útmutatók a Herman Ottó Intézet honlapján érhetők el.

 

 

 

NAK, FM Sajtóiroda