A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 20-tól 2018. július 30-áig van lehetőség.

A pályázat célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése. Ennek érdekében a jogszerű földhasználók erdőtelepítéshez, fenntartáshoz, kieső jövedelempótláshoz, vagy ipari célú faültetvény telepítéséhez igényelhetnek támogatást.

A pályázat keretében lehetőség nyílik mikorrhizált csemete telepítésére is, amennyiben a terület és a telepítési terv megfelel a felhívásban foglalt szakmai követelményeknek.

Erdőtelepítés, illetve ipari célú faültetvény telepítése esetében a legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu weboldalon 2016. július 20. és 2018. július 30. között.

Az első értékelési határnap 2016. augusztus 15. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

 

Miniszterelnökség