A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete a vonatkozó minisztériumi rendelettel összhangban, a duális oktatásra fókuszálva vesz részt a mesterképzésben. Legutóbb kilenc gépész vehetett át mesterlevelet.


A földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítésekre szervezhető mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló FM rendelet – 27/1996. (X. 4.) – tartalmazza a mesterképzés és vizsgáztatás legfontosabb célkitűzését. Eszerint a mezőgazdasági gépészmester cím megszerzésének a célja: „A mezőgazdaság viszonyaihoz alkalmazkodó, szakmáját jól ismerő és mesterségét űző szakemberek tevékenységük magasabb szinten történő gyakorlásának elérése érdekében, olyan ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása, amelyek alapján a mester mezőgazdasági gépészet szerteágazó szakterületén vállalkozni tud. Vállalkozását meg tudja tervezni, el tudja indítani és azt folyamatosan működtetni, fejleszteni képes. Pedagógiai és pszichológiai ismeretei alapján tanulók gyakorlati képzését fel tudja vállalni, partnereivel, beosztottjaival megfelelően tud kommunikálni. Munkáját a munka-egészségügyi, balesetvédelmi, tűzvédelmi valamint a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően szervezi, eleget tud tenni a tulajdonosi és a társadalmi elvárásoknak.”


Az utóbbi évek oktatáspolitikai törekvése a duális képzés bevezetése kapcsán a gyakorlatias tudást biztosító ismeretszerzés, vagyis, hogy a szakiskolában megszerzett elméleti ismeretekre alapozva a gyakorlati képzés valós munkahelyi környezetben, gazdálkodóknál történjen. Ennek a képzési formának az elsődleges célja a magasan képzett szakembergárda létrehozása, azaz a szakmai utánpótlás-nevelés. Ezért is tartja fontosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete – azon szakképesítések tekintetében, melyekre mesterképzés folytatható illetve mestervizsgáztatás szervezhető és természetesen igény van rá –, hogy minél több ilyen képzést indítson.
A fentebb felsorolt paraméterek mentén szervezett mezőgazdasági gépészmester szakmai képzésnek adott otthont a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Ennek révén nemrég kilenc gépész szakember örömmel vehette át a mesterlevelet.
A kamara megyei szervezeténél számos további szakterületen folyamatosan zajlik az igények, lehetőségek felmérése, különböző szakmákban várva a jelentkezéseket.

 

 

NAK