2016. január 1-én lépett hatályba a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosítása, mely az adatszolgáltatással kapcsolatban több változást tartalmaz.

Az eddigi gazdálkodási év (szeptember 1-től december 31-ig) helyett a következő időszaktól kezdve naptári évre vonatkozóan kell a nitrát jelentést megtenni. Ennek megfelelően az adatlapokat január 1. és március 31. között kell majd elektronikusan, ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére. Az adatszolgáltatási időszak változása miatt a 2016. évről szóló jelentésben a 2015. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti gazdálkodási tevékenységről kell az adatlapot kitölteni. Átalakul az adatlap legeltetésre vonatkozó része, valamint a trágyakijuttatásra megjelenítésére szolgáló táblázat kiegészül a termesztett növényre vonatkozó oszloppal is. A kitöltési útmutató nem képezi részét a rendeletnek, a Földművelésügyi Minisztérium honlapján kerül majd megjelentetésre, de elérhető lesz a NÉBIH honlapjáról is.

Az adatszolgáltatók köre (nitrátérzékeny területen gazdálkodók, és a háztartási igényt meghaladó mértékben állatállománnyal rendelkezők), valamint az elektronikus benyújtás módja nem változik.

Kérjük, fordítson majd figyelmet az aktuális adatlap használatára, melyet a kitöltésre és benyújtásra vonatkozó információkkal együtt a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon találhat meg.

 

 

MTI