A növényvédelemi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet több ponton is jelentős változtatásokat vezetett be az idei év elején. A legfontosabb módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmet, azzal együtt javasoljuk a módosított jogszabállyal kapcsolatos önálló tájékozódást, hiszen e tájékoztató nem tér ki a speciális esetek módosítására.

A jelenleg hatályban lévő rendelet alapján, közterületen vagy lakott területen, üdülőterületen kizárólag II. és III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszerek használhatók fel, növényvédelmi szakirányító bevonásával. Amennyiben a növényvédőszert lakott területen, nem kézi erővel hajtott géppel kívánják elvégezni, az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell. Csávázott vetőmagot, pneumatikus vetőgéppel, ez elsodródás megakadályozása miatt, megfelelő csővezetékkel (deflektorral) ellátott vetőgéppel szabad, a csávázószer engedélyokiratában foglalt egyéb szabályok betartása mellett.

Az új, életbe lépő rendelet szabályozza az engedéllyel rendelkező növényorvosok kötelező teendőit, illetve az engedély visszavonásának szabályait. Emellett a rendelet szabályozza az engedéllyel rendelkező növényorvosok kötelező továbbképzésének részletes előírásait.

Nagyon lényeges változás lépett életbe a növényvédelmi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatosan. Növényorvosi vény, kizárólag olyan személy részére állítható ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli szerződés van életben a növényorvos és a gazdálkodó között. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a rendelet 9. mellékletében foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által működtetett elektronikus felületen. A szerződéses időtartam nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, és egy területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.

További igen jelentős változás lépett életbe a növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatára vonatkozóan. A háti, illetve kézi növényvédelmi gépek kivételével, az árutermelésben használt növényvédő gépeket háromévente időszaki műszaki felülvizsgálat alá kell vetni. „2016.november 26-a után, a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.” A vizsgálatot a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások végzik el. A felülvizsgáló állomások jegyzékét a NÉBIH honlapján teszi közzé, emellett a felülvizsgált berendezésekről, gépekről, a NÉBIH honlapján naprakész nyilvántartás érhető majd el.

A módosított, és jelenleg hatályos jogszabály az alábbi linken érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131581.316096

 

NAK