A 2016-os támogatási évben átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás iránt támogatási kérelmet kívánnak benyújtani, hogy a az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 2015. augusztus 4-étől módosult. Ennek eredményeképpen a tejértékesítési jelentés benyújtása jelentősen egyszerűsödött!

Az új, K8021 számú, Tejértékesítési jelentés nyomtatványt negyedévente kell benyújtani, amelyen havi bontásban kell feltűntetni az értékesített tej mennyiségét. A negyedéves jelentések benyújtásának határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja. Annak elmaradása esetén az összesítés a következő háromhavi ciklus végén, a tárgyidőszaki jelentéssel együtt pótolható.

A tejértékesítést nem folytató ügyfeleknek évi egyszeri benyújtási kötelezettségük van. Ez esetben a jelentés beérkezésének határideje 2016. május 15.
Ezen határidőig a hibásan kitöltött és/vagy újraküldött, illetve elmulasztott tejjelentések szankciómentesen pótolhatóak.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet az alábbiakra:
- a beküldő termelő adatai (név, ami az MVH adatbázisában szerepel, regisztrációs szám) pontosan szerepeljenek a nyomtatványon
- a háromhavi összesített K8021 számú nyomtatványt szükséges használni
- amennyiben nincs tejértékesítés, elég a nyomtatvány első oldalán az éves nullás jelentést bejelölni

Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltését megelőzően tanulmányozzák a 65/2015. (V. 12.) MVH közlemény mellékletében megtalálható Gazdatájékoztatót illetve a Kitöltési útmutatót is, mely a gyakorlati tudnivalókat részletesen tartalmazza.

 

 

MVH