Tisztelt méhész-gazdálkodók,  a Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében a méhcsaládszám szinten tartásának támogatására vonatkozó kifizetési kérelmüket (méhanya támogatás) 2015. augusztus 3-ig nyújthatják be személyesen vagy postai úton az MVH-hoz.

A kifizetési kérelem említett határidőre történő benyújtásának elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után!

Az intézkedés keretében a méhész-gazdálkodók a méhállomány mind állategészségügyi, mind genetikai szempontból megfelelő tenyészanyaggal történő pótlásához igényelhetnek támogatást az MVH-nál, mintegy 87,4 millió forint keretösszegig. A támogatási jogosultság alapja a 2014. évi őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és 2014. november 15-éig a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtása napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma.

A kifizetési kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 166/2014. (X. 13.) számú MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján.

 

 

MVH