Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás, a termeléshez kötött anyatehéntartás és a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatások egyik fontos feltétele, hogy a tenyészetben lévő állománynak gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesnek kell lennie.

A mentességet kizárólag hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos igazolhatja az MVH által rendszeresített K0795 számú Állatorvosi igazolás – 2015 formanyomtatványon, mely a 45/2015 MVH (IV.8) Közlemény 28-as számú melléklete.

Az igazoláson az ügyfél szükséges adatain, aláírásán és a dátumon kívül szerepelnie kell a következőknek:
- mely támogatási jogcíme(ke)t érinti az igazolás (több is megjelölhető),
- tenyészetkód(ok), hogy mely tenyészet(ek)re vonatkozik az igazolás (amennyiben nem elegendő a 3 mező további igazolás kiállítása szükséges),
- a jogosult hatósági állatorvos nevének, beosztásának, aláírásának, hivatalos pecsétjének és az igazolás kiállítás dátumának.

Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén (átmeneti nemzeti és termeléshez kötött) a kérelemhez csatolni szükséges az instruktor által kitöltött igazolás (K1350 számú Instruktori igazolás-2015) másolati példányát.

Nagyon fontos, hogy átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás illetve anyajuhtartás támogatás esetében az igazolás másolata kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül nyújtható be, postai úton beadott igazolás nem fogadható el!

Felhívjuk kérelmezőink figyelmét, hogy minden esetben ellenőrizzék benyújtás előtt a kötelezően csatolandó dokumentumok meglétét. Illetve a dokumentumok helyes kitöltöttségét, mivel azok pótlására a későbbiekben nincs lehetőség.

 

MVH