Az idei évben is igényelhet vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást az a méhész, akinek üzemeltetésében méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház van.
A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe.

A gazdálkodók 2015. április 15-ig nyújthatják be Támogatási kérelmeiket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a 2014. évben megvásárolt OBU fedélzeti rendszer kapcsolódó költségei után. A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet módosítása alapján a támogatás igénybevételéhez a 46/2015. (III. 31.) számú MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványt kell benyújtani az előírt mellékletek csatolásával.

A támogatás mértéke a 2014. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége, továbbá az OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb negyvenezer forint. A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

 

MVH