2015. április 1. és július 15. között újra beadhatóak a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó kérelmek, a jóváhagyott egyéni tervek alapján.

2015. április 1. és július 15. között újra lehetőség nyílik a jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására a szőlőültetvények szerkezetátalakítására vonatkozó jogszabály alapján (142/2012. (XII. 27.) VM rendelet).
Támogatást a 2013/2014, valamint a 2014/2015 borpiaci évre jóváhagyott és már megvalósított tevékenység alapján lehet igényelni. A támogatási kérelmet az egyéni tervnek helyt adó határozat mellékletében szereplő területazonosítónként külön-külön kell benyújtani az MVH részére, így egy kérelmező több támogatási kérelmet is beadhat.
A kérelemhez csatolni kell az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot, az ültetvényleltárt, a elhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, illetve, amennyiben az egyéni tervhez mellékelt – a tevékenység végrehajtására vonatkozó – engedély módosult, úgy annak másolatát.
A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány, valamint az ültetvényleltár a
40/2015. (III. 18.) MVH Közlemény mellékleteként elérhető az MVH honlapján.

 

MVH