Sajtótájékoztatóval egybekötött projektzáró konferenciát tart Küngös község önkormányzata a Szent Kinga Termelőiskola Projekt szakmai befejezése kapcsán 2014. november 25-én Küngösön, Veszprém megyében.

Küngös Község Önkormányzata a Szent Kinga Termelőiskola létrehozása - Innovatív foglalkoztatási  kezdeményezés  Küngösön  című  pályázatát  133.028.400  Ft-ból valósította meg az Új Széchenyi Terv támogatásával. A zárókonferencián bemutatjuk a  projekt  eredményességét  és  a  szakma  megyei  vezetői  előadásaikban  értékelik  a program térségre gyakorolt hatását. A tevékenység fenntarthatóságát és hosszútávú céljait  láttatjuk,  valamint  ünnepélyes  keretek  között  kiosztjuk  a  hallgatók bizonyítványait.  

Program Részletei: Konferencia Küngös 2014

Küngös  Község  Önkormányzata  azzal  a  céllal  indított  képzést  2013  októberében  a térségben  élőknek,  hogy  a  mezőgazdasági  hagyományokra  épülve  a  családok  saját ellátásra  termeljenek  zöldséget  és  gyümölcsöt,  valamint  megtanulják  a  termények tartósítását házi jelleggel és üzemi körülmények között.  
 
Színvonalas  oktatási  keretek  biztosításával  Kompetenciafejlesztő  tréningeket, környezettudatos  kertgazdálkodás  és  betanított  kerti  munkás  akkreditált
képzéseket,  zöldség-gyümölcs  feldolgozó  OKJ-s  képzést,  szerveztünk  a  jelentkező munkanélkülieknek.  A  hallgatók  kihelyezett  szakmai  képzéseken,  tanulmányúton szerezhettek  bővebb  ismereteket,  láttak  jó  termesztési,  vidékfejlesztési  és  üzemi gyakorlatot.  
A  képzések  Küngösön  a  Faluház  oktatótermeiben,  az  Önkormányzat  telkein  kialakított bemutatókertekben,  fóliaházakban,  valamint  a  községben  található,  eddig  használaton kívüli épület felújításával és gépesítésével kialakított, 2014 júniusában átadott üzemben zajlottak. A képzést sikeresen befejezte 39 fő hallgató, köztük 28 fő OKJ-s bizonyítványt szerzett.  
 
A képzéseken szakmát szerzők több lehetőség közül választhatnak tanulmányaik sikeres befejezése  után.  Minden  résztvevő  megszerezte  a  szükséges  ismereteket  az  otthoni önellátásra termesztéshez, termeléshez és feldolgozáshoz. Legalább 2-5 fő hosszú távú továbbfoglalkoztatásával,  vagy  idényjellegű  bérmunka  lehetőségének  biztosításával kívánjuk  segíteni  a  20  millió  Ft-ból  kialakított  és  berendezett  zöldség-gyümölcs feldolgozó  üzemben.  Az  üzem  feldolgozó  kapacitása  lehetővé  teszi  a  felvásárlást  az önfoglalkoztatóvá  (őstermelő,  kistermelő,  szociális  szövetkezeti  tag)  váló  képzett helyi,  és  térségi  termelőktől.  Az  elsajátított  szakmákkal  lehetőség  nyílik  a  munkaerő-piacon való sikeres állásszerzésre is.  
Projektünk  térségünkre  gyakorolt  hatásait  elemzik  meghívott  előadóink  a  mellékelt tematika szerint.
A  program  megvalósításáról,  eredményeiről  folyamatos  tájékoztatást  adtunk. 
Bővebb információk a www.kungos.hu oldalon találhatók.  
 
Küngös Község Önkormányzata
SZENT KINGA TERMELŐISKOLA
8162 Küngös, Kossuth L. u. 30.
Tel./fax: (88) 441-438

   


 
 

Új útakon az agrárszektor!