A Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2014. november 10-i ülésén az agrárminiszterek megvitatták a 2015. évi agrárköltségvetés módosításának kérdését.

A miniszterek elégedetlenségüknek adtak hangot azzal az európai bizottsági módosító javaslattal kapcsolatban, amely elvonásokat javasol az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ezen forrásokat más, nem mezőgazdasági célokra fordítaná. A Bizottság a krízisalapból finanszírozná továbbá az orosz embargó által okozott károk enyhítésére eddig elfogadott uniós intézkedéseket, melyet szintén elfogadhatatlannak találtak az agrárminiszterek.

A magyar delegációt vezető dr. Bitay Márton államtitkár kiemelte, hogy az orosz embargót nem a mezőgazdasági ágazat okozta, ezért Magyarország elfogadhatatlannak tartja, hogy a külpolitikai döntések árát a gazdákkal fizettessék meg.

A tanácsülés alkalmával francia kezdeményezésre, aktív magyar közreműködés mellett 21 tagállam agrárminisztere közös nyilatkozatot fogadott el az agárköltségvetés védelme érdekében. Ebben kifejezetten elutasítják a krízisalap felhasználását és az agrárpénzek más célokra történő átcsoportosítását. Az ülést elnöklő olasz agrárminiszter elmondta, hogy a mezőgazdasági miniszterek álláspontját levélben közli a költségvetési tárgyalásokban kulcsszereppel bíró Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa elnökével. Reményét fejezte ki, hogy a mezőgazdasági érdekek megfelelően érvényesülnek majd a tárgyalások során.

Az ökológiai gazdálkodás újraszabályozására vonatkozó bizottsági javaslattal szemben a Visegrádi Négyek, valamint Bulgária, Románia és Szlovénia közös nyilatkozatban fogalmazták meg elvárásaikat. Az ülésen a nyilatkozatot Franciaország, Németország, Dánia, Horvátország, Portugália és Ausztria is támogatta és a többi tagállam is szimpátiával fogadta.

Dr. Bitay Márton hangsúlyozta, hogy Magyarország számára elsődleges fontosságú a párhuzamos gazdálkodás lehetőségének fenntartása, illetve bizonyos kivételek megtartása. A tagállamok többsége egyetértett abban, hogy ezek hiányában a gazdáknak elveszne az a lehetősége, hogy egy gazdaságon belül hagyományos és ökológiai gazdálkodást is folytathassanak, amely az ökológiai gazdálkodással foglalkozó gazdák számának csökkenéséhez vezetne Uniós szinten.

Magyarország, Ausztria és Románia közös nyilatkozatban hívta fel a figyelmet arra, hogy Közép-Európában és a Balkánon óriási területek erősen fertőzöttek amerikai kukoricabogárral, veszélyeztetve ezzel a gazdák megélhetését. Több tagország osztotta azt a magyar álláspontot, hogy az amerikai kukoricabogár elleni fellépés hatékonyan csak megelőző intézkedésekkel és a célzott kémiai védekezés alkalmazásával valósítható meg. A magyar delegáció ezért közös, uniós intézkedések meghozatalát, a kukoricabogár visszaszorítására irányuló kutatás elindítását, valamint a jelenleg érvényben lévő engedélyezési rendszer felülvizsgálatát javasolta.

 

FM Sajtóiroda