2014. július 9-én a NAK Országos Kertészeti Osztálya megtárgyalta a 2014. évi várható almatermesztési helyzetet.

Az egyeztetést Zászlós Tibor mezőgazdaságért felelős országos alelnök vezette és a meghívottak között voltak a Kamara, a szakmai szervezetek és a Földművelésügyi Minisztérium szakértői.

Az egyeztető megbeszélésen a résztvevők megvitatták a FruitVeB aktuális almapiaci helyzetelemzését, és ennek alapján az alábbi javaslatot állították össze.

Magyarországon ez évben a kedvező évjárat hatására mintegy 780 ezer tonna almatermés várható. Ez felülmúlja az eddigi legnagyobb 2012. évi 750 ezer tonnás termést is. A legnagyobb almatermő területtel rendelkező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a múlt évi 350 ezer tonnával szemben közel 500 ezer tonna termést jelent.

Közismert a magyar almatermelés szerkezetének problémája, amely szerint a termés 70%-a ipari almaként és 30%-a étkezési almaként értékesül. Az ez évi kedvező termésnél ez az arány némileg változik, várhatóan a korábbinál magasabb az étkezési minőség. A jelenlegi európai almapiaci helyzet alapján egész Európában jó termés várható, ami a korábbi termelői árakat jelentősen csökkentheti. Ez igaz mind az ipari, mind az étkezési alma piacára.

Magyarországon ez évben a korábbi évek átlagterméséhez viszonyítva mintegy 150-200 ezer tonna plusz almatermés várható. Ez mind az ipari, mind pedig az étkezési alma területén értékesítési nehézségeket jelent.  A megbeszélés résztvevői egyetértettek abban, hogy haladéktalanul javaslatot szükséges kidolgozni a Kormányzat felé az almapiaci krízis csökkentése érdekében. A főbb javaslatok az alábbiak:

  • Haladéktalanul fel kell mérni az almafeldolgozás megyei szintű lehetőségeit, annak érdekében, hogy minél nagyobb esetleges támogatott feldolgozásra nyíljon lehetőség (a felmérés alapján csak korlátozott lehetőségek látszanak, elsősorban a sűrítmény-, a lé- és pálinkagyártás területén). A legnagyobb felvevő kapacitású sűrítmény gyártást a magas hazai és nemzetközi készletek nehezítik.

  • A minél nagyobb étkezési almatermés megfelelő tárolása és a tárolási kapacitás teljes kihasználása érdekében kiemelten szükséges támogatni a tárolás költségeit, annak reményében, hogy azt egy későbbi időpontban (március, április) piacra lehessen juttatni. Az elméleti tárolási kapacitás Magyarországon 250 ezer tonna.

  • Az idei almatermés levezetése érdekében – az dinnyéhez hasonlóan - célzott belföldi és exportmarketing programot szükséges elindítani szeptember hónaptól folyamatosan. A hazai program elsősorban a friss alma értékesítést célozná meg egészen az év végéig, az export marketingprogramot pedig már szeptember hónapban a WorldFood Moscow-on és a hozzá kapcsolódó Fruit and Vegetable Business of Russia Conference-en szükséges elindítani, a későbbi sikeres értékesítés érdekében.

  • Fontos célpiacként kell megjelölnünk az orosz piacot, ahová legalább 50-100 ezer tonna étkezési almát szükséges értékesítenünk, állami szerepvállalással működő kereskedőház keretében.

  • Nagyságrendileg ugyan nem számottevő, de az iskolagyümölcs program keretében lehetőség lenne 1-8 osztályra kiterjeszteni a jogosultak körét, amit elsősorban almával tudnának a beszállítók teljesíteni.

  • Az európai várható nagy termés és az ehhez kapcsolódó importnyomás elkerülése érdekében fokozottan szükséges ellenőrizni a bejövő almatételeket, különösen fontos ez a Lengyelországból érkező tételekre.

  • Az almatermesztés korszerűsítésének érdekében haladéktalanul el kell készíteni az almatermelésünk versenystratégiáját, melyet kiemelten kell a 2020-ig terjedő fejlesztési támogatásoknál figyelembe venni.

  • Javaslatként hangzott még el, hogy a zöldség-gyümölcs termelői szervezeteken keresztül lehetőség van be nem takarítási támogatásra, azonban ezt a résztvevők többsége annak negatív termelői fogadtatása és nehéz ellenőrizhetősége miatt teljes körűen nem javasolta.

  • A várható európai almapiaci nehézségek miatt szükséges jelezni a COPA-n keresztül, hogy ez a probléma az egész Európai Uniót érinti, és ennek megfelelően kell kezelni az évet.

 

NAK / FruitVeB