Július 1-től lehet igényelni a tenyésznyulak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatását.

Jelen benyújtási időszakban - azaz 2014. július 1-je és július 31-e között - a 2014. január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulakra vonatkozó támogatás igénybevételéhez lehet kérelmet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Támogatási kérelmet kizárólag a 92/2014. (V. 28.) számú MVH közleményben rendszeresített nyomtatványon lehet postai úton benyújtani.

A rendelkezésre álló forrás 2014-ben legfeljebb 100 millió forint. A támogatás mértéke tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint, a támogatás összértéke azonban állattartónként nem haladhatja meg egy évre vonatkozóan az 5000 eurónak megfelelő összeget.

Figyelem! A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a támogatás igénylőjének nyilatkoznia kell arról, hogy mely egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Erről bővebb információt és a szükséges nyomtatványt (G20000-01) a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló MVH Közlemény tartalmazza.

 

 

MVH