2014. április 25-től nyílik lehetőség egységes kérelemhez kapcsolódó vis maior bejelentések elektronikus felületen történő benyújtására. Vis maior bejelentést akkor javasolt tenni, ha a 2014. évi egységes kérelemben megjelölt terület vonatkozásában vis maior esemény (például árvíz, belvíz) történt, és emiatt az ügyfél nem tudja teljesíteni a támogatás igénybevételéhez szükséges valamelyik feltételt, vagy már nem a korábban bejelentett növény található meg az adott táblán.

A kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatosan a termésátlag csökkenésre, vagy a termés kiesésre vonatkozó káreseményt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján közzétett bejelentőlapon kell megtenniük, melyet a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani!

Vis maior bejelentéssel kapcsolatos további részletes tájékoztató megtalálható a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján.

 

MVH