Az állatállományokat veszélyeztető egyes állatbetegségek megelőzésére és felszámolására nyújtott támogatás 2014. évre biztosított kerete baromfi ágazat tekintetében 2 milliárd forint, az egyéb állatfajok esetében 5,5 milliárd forint.

A benyújtott kifizetési kérelmekben foglalt jogos támogatási igények alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 16. héten a baromfi ágazatban 38 millió forint, míg az egyéb állatfajok esetében 71 millió forint összegű támogatás folyósításáról gondoskodott. A gazdálkodók az intézkedés segítségével különböző állat-egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

A támogatási kérelmeket a tárgyhónapot követő hónap huszadik napjáig kell postai úton megküldeni a területileg illetékes megyei kormányhivatal részére, amely azt a szükséges ellenőrzések elvégzését követően továbbítja a MVH részére. A számlákat a baromfifélékre, illetve az egyéb állatfajokra vonatkozóan külön kell elkészíteni és benyújtani.

 

MVH