Új támogatási jogcímeket hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium a juh, a nyúl, a cukorrépa, a fűszerpaprika és a szőlő- és gyümölcs ágazatokban tevékenykedő gazdák számára. A tárca célja a sokszínű mezőgazdasági termelés fenntartása, a vidéki foglalkoztatás erősítése és egyes jelentős értékkel bíró termékek versenyképességének segítése. A támogatások igénylésére napokon belül lehetőség nyílik.

1)    Kiegészítő „de minimis” támogatás az anyajuhtartók részére

Azon mezőgazdasági termelők, akiknek a 2013. évi kérelem alapján a támogatásra jogosult juh állománya meghaladta a mezőgazdasági csekély összegű egyéni felső határ szabta kereteket, kiegészítő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásra jogosultak.  A támogatást az állomány eddig támogatásban nem részesülő részére igényelhetik. Mivel az egyéni de minimis keretek 2014. március 28-án duplájára emelkedtek (15 000 euró/3 év/termelő), lehetőséget biztosítunk a 2013. évi anyajuh de minimis támogatások egyéni felső határának 5000 euróra történő felemelésére, és a növekmény kiegészítő támogatás formájában történő igénylésére.

A kiegészítő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételéhez a mezőgazdasági termelőnek – az MVH által rendszeresített nyomtatványon - 2014. április 30-ig nyilatkoznia kell, hogy más vállalkozásokkal tekinthető-e „egy és ugyanazon vállalkozásnak” vagy sem. A nyilatkozat megtételét a jogcím megnyílását követően részletes tájékoztató segíti. A nyilatkozat benyújtása a mezőgazdasági termelő részéről kiegészítő támogatási kérelemnek minősül. A kiegészítő támogatás kifizetésére legkésőbb 2014. szeptember 30-ig sor kerül.

2)    Új támogatás tenyésznyúl beállításához

Az állattenyésztési ágazat megsegítése keretében a VM 2014-ben 100 millió forint támogatást különített el az állattartók számára a tenyésznyulak tenyészetbe állítására.
A tenyésznyulak tenyésztésbe állítása esetén nyulanként 2000 forint támogatás igényelhető.  A támogatás igénylésére az MVH-nál évente két alkalommal — januárban és júliusban —. van lehetőség.  A támogatás igénybevételéhez igazolni kell a nyúl származását valamint a tenyésztésbe állítást.
A támogatást a termelők ’de minimis’ támogatásként igényelhetik azzal, hogy a támogatás összege állattartónként és évente nem haladhatja meg az 5000 eurót.

3)    Termeléshez kötött cukorrépa termelői támogatás

A VM nemzeti költségvetésből 600 millió forint támogatást biztosít annak érdekében, hogy biztosítva legyen Magyarország cukorkvótájához szükséges cukorrépa hazai megtermelése.
A támogatás mértéke a 2014/2015-ös gazdasági évre vonatkozóan a kvótacukor előállításához szükséges 16%-os cukortartalomra átszámított, leszerződött cukorrépa-tonnánként 3 eurónak megfelelő forintösszeg.

A támogatás igénybevételéhez igazolni szükséges a 2014/2015-ös gazdasági évre – akár saját jogán, integrátoron vagy termelői csoporton keresztül vagy egyéb jogcímen – a szállítási jog és szállítási szerződés meglétét.

A támogatási kérelmet a cukorrépa-termelőnek 2014. május 1. és május 31. között kell benyújtania az MVH-hoz.

4)    Támogatás fémzárolt fűszerpaprika vetőmag vásárláshoz

A VM 2014-ben mintegy 170 millió forintnyi támogatást nyújt a kiváló minőségű vetőmagot használó fűszerpaprikát termelő gazdáknak.

A támogatási konstrukcióban azok a fűszerpaprika termelők vehetnek részt, akik idén igazolt származású fémzárolt vetőmagot vásároltak és ezt számlával és vetőmag minősítő bizonyítvánnyal igazolni is tudják. A támogatás a vetőmagköltségek 75 százalékáig igényelhető májusban az MVH-nál. A beérkezett kérelmek elbírálását követően várhatóan szeptemberben kerül sor a támogatások kifizetésére.

A fűszerpaprika kiemelkedő fontosságú, kézimunka-igényes fűszernövényünk, amelynek termésterülete azonban több kedvezőtlen piaci folyamat következtében jelentősen lecsökkent. Meggyőződésünk, hogy ez a támogatás nagyban hozzájárul a termelési kedv erősítéséhez


5)    Pótlólagos támogatási lehetőség a 2012-ben a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adóját gyakorított bevallással visszaigényelő termelőknek és szőlő-gyümölcs csekély összegű támogatás igénylésének lehetősége a IV. negyedéves bevallás során

A mai napon módosított 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet értelmében az a mezőgazdasági termelő, aki 2012. évre vonatkozóan gyakorított bevallás benyújtásával igényelte vissza a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adóját, pótlólagosan kérheti a 2012. évre vonatkozó csekély összegű (de minimis) támogatást. E támogatás igénybevételéhez a termelőnek az MVH honlapján közzétett nyomtatványt szükséges benyújtania az MVH részére papír alapon a 2014. április 14 - május 31. közötti időszakban.

A támogatás kedvezőbb feltételekkel történő igénylése érdekében a rendelet módosításának köszönhetően a mezőgazdasági termelők a de minimis támogatásra vonatkozó igényüket már nem csak éves, hanem a IV. negyedévre vonatkozó adóbevallási nyomtatványon (BEV_J04) is jelezhetik. Erre első alkalommal a 2014. évi IV. negyedéves bevallásban lesz lehetőség.

 

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

Új útakon az agrárszektor!