Az állattartók a vonatkozó miniszteri rendeletek alapján baromfi és sertés állatjóléti támogatási kérelmet nyújthatnak be az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalások ellentételezésére.

2014. I. negyedévére vonatozóan a kérelmeket 2014. április 30-áig kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok az I. negyedév vonatkozásában nem változtak, azokat baromfi esetén továbbra is a 134/2012. (VIII. 17.) számú MVH Közlemény, míg sertés esetén a 49/2010. (IV. 02.) számú MVH Közlemény mellékletei szerinti nyomtatványokon kell benyújtani.

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendeletet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendeletet módosította az egyes állatjóléti támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 33/2014. (IV. 4.) VM rendelet, amely egyes jogcímek esetében új feltételeket vezet be, azonban ezekre csak 2014. II. negyedévétől kezdődően kell figyelemmel lenni a támogatások igénybevételéhez.
A módosult feltételekre való tekintettel az MVH új közleményeket és nyomtatványokat fog közzétenni a 2014. II. negyedév és az azt követő negyedévekre vonatkozóan.

 

MVH