A NAK és a MAGOSZ elnökei a közelmúltban több alkalommal folytattak egyeztetést a VM illetve az MVH vezetőivel azon jogi lehetőségek tisztázása érdekében, melyek lehetővé teszik a jogszerű földhasználat igazolását azokban az esetekben is, ahol erre korábban nem volt lehetőség.

A megoldásnak egyidejűleg kellett elérnie azt, hogy ne veszélyeztesse az arra jogosultaknak járó támogatás kifizetését és az ellenőrzéshez fűzött érdekek se sérüljenek. Az egyeztetés eredménnyel zárult, ennek eredményeképpen megjelent a Vidékfejlesztési Miniszter 14/2014. (II. 24.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet módosításáról.

A jogszabály kiegészítette a jogszerű földhasználat igazolási feltételeit.  Ezek szerint jogszerű földhasználónak minősül az a támogatási kérelmet benyújtó, jóhiszemű, jogcím nélküli földhasználó ügyfél is, akinek a tényleges földhasználata fennállásáról a Kamarának a föld fekvése szerint illetékes területi szervezete alkalmazásában álló,  és e feladat elvégzésére felhatalmazott falugazdásza teljes bizonyító erejű magánokiratot állit ki, amely tartalmazza a földhasználó azonosító adatait, az általa használt terület azonosító adatait és nagyságát. A jogszabály szerint ezen igazolásokat a folyamatban levő ellenőrzések során is el kell fogadni.

A falugazdász teljes bizonyító erejű magánokiratának kiállításához szükséges dokumentumok listájáról a www.nak.hu és a www.tudas.nak.hu weboldalán tájékozódhat.

A jogszerű földhasználat igazolásáról az MVH a Kamarával előzetesen egyeztetett részletes tájékoztatót tett közzé. A Kamara vezetése már megtette azokat a lépéseket, amelyek lehetővé teszik ezen, a gazdák érdekeit szolgáló intézkedés végrehajtását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy tagjai érdekeit határozottan és eredményesen képviselje.

Az európai uniós közvetlen támogatások feltétele mindig az volt, hogy egy adott terület egy adott napon egy adott gazdálkodó tényleges használatában volt-e. A földhasználat meglétét kétség esetén ellenőrizni kell, mivel az az EU-tól kapott támogatás egyik feltétele. Az ellenőrzés csak dokumentumok vizsgálatán keresztül lehetséges, jelen esetben az MVH nem rendelkezik e dokumentumokkal, így bekéri azokat.

A 2013. évben az egységes területalapú támogatásra több mint 177 ezer ügyfél nyújtott be kérelmet. Az ügyfelek több mint 5 millió hektárra igényeltek 1 milliónál több bejelentett parcellával.

2014. február 18-ig a SAPS előleg és részfizetést is figyelembe véve 177 ezer ügyfélből 170.070 ügyfélnek került sor kifizetésre — ebből 153 071 teljesen problémamentes — 312,7 milliárd forint összegben, ami a teljes kifizetés mintegy 92%-a. Jelenleg 16.999 olyan ügyfél van, aki bár kapott kifizetést, de bizonyos területeire a földhasználatot alátámasztó vizsgálat lefolytatása még szükséges, 3810 olyan ügyfelet tart nyilván az MVH, aki nem kapott részfizetést és a kifizetéshez az előbb említett vizsgálat lefolytatása szükséges, 3575 azon ügyfelek száma, akik jogosulatlan igénylőknek minősülnek és egyéb eljárás alatt vannak, így ők nem jogosultak a kifizetésre.

Február 18-tól, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó jogszabály-módosítás alapján a földtulajdonos ügyfél vagy a földhasználati jogosultságot egyéb okirattal igazoló ügyfél is jogszerű földhasználónak minősül.

Ilyen egyéb okirat lehet például a haszonbérleti szerződés, tulajdoni lap, stb.

Valamennyi becsületes magyar gazdálkodó tudja igazolni földhasználatát valamilyen okirattal. Természetesen ez jár némi kényelmetlenséggel, de mindenki számára megnyugtató lehet, hogy csak az arra ténylegesen jogosultak jutnak hozzá a támogatásokhoz és minden olyan gazdálkodó, aki teljesíti földhasználatának igazolását, az márciusban hozzájut a SAPS támogatásához és az MVH megkezdheti a SAPS-ra épülő több tízmilliárd forint értékű, állattenyésztést, munkaigényes ágazatokat érintő támogatások kifizetését.

 

Hivatalos tájékoztatóért kattintson ide !

 

NAK

Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája