Tisztelt Gazdálkodók!

Ezúton hívjuk fel figyelmüket az AKG- és Öko pályázatok változásával kapcsolatos fontos, sürgős és JOGVESZTŐ HATÁLYÚ teendőkre

A Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (korábbi nevén MVH) tájékoztatása szerint minden AKG és ÖKO pályázatban résztvevő ügyfélnek szükséges ellenőriznie a részleges visszavonás lehetőségét a benyújtott táblarajzok alapján.

Kérjük, különös figyelmet szenteljenek a szomszédos helyrajzi számokra történő átfedésre, amire már esetleg nem rendelkezik földhasználattal, és amennyiben szükséges az ügyfél tegye meg a "pontosítást" (területcsökkentést). A KET-et mozgatni nem lehet, csak csökkenteni. A pontosítás során az új mérési jegyzőkönyvet is fel kell tölteni.

Központjuk jelenlegi állásfoglalása alapján a jelenlegi jogszabályi keretek között nincs tolerancia, így akár 1 négyzetméter földhasználattal nem igazolt terület a KET teljes kizárását jelenti. Ahol a KET teljes területére nem rendelkeznek földhasználattal az ügyfél, ott a teljes KET-et vissza kell vonni.

Továbbá a főosztály tájékoztatása alapján, azon ügyfelek számára is nyitva áll a pontosítás lehetősége, akik korábban visszavontak olyan KET-et amelynek csak egy részére rendelkeztek földhasználattal, a "korábbi visszavonás visszavonása után" most tudják ezeket a KET-eket pontosítani. Valamint a főosztály által ellenőrzött  tábla esetében is lehet most végezni a pontosítást.

Útmutatásuk alapján a jogszerű földhasználat miatti csökkentés során ("vis major") igazolást nem kell csatolni.

A főosztály munkatársai arra is felhívták a figyelmet, hogy bár a 2016-os beadású kérelmek esetén a pontosítást 2018.01.31.-ig lehet elvégezni a kiírás szerint, de fontos lenne hogy ha szükséges, ez már most januárban, az idei kifizetési kérelem benyújtása pontossága érdekében megtörténjen, ne felejtődjön el.

Kérjük, a kérelmek felülvizsgálata, pontosítása érdekében mielőbb keressék először a falugazdászokat vagy szaktanácsadójukat, majd szükség esetén a mérést elvégző szolgáltatót a szükséges javítás-pontosítás meghatározása és elvégzése érdekében.A hivatalos közlemény szövege:
Megjelenés: 2017.01.06. 12:54 Utolsó módosítás: 2017.01.06. 12:54  Megjelenés helye: www.mvh.allamkincstar.gov.hu  (www.mvh.gov.hu)
Január 31-ig még pontosítani lehet a 2015-ben kiírt AKG pályázatok területeit!

Módosult a VP-4-10.1.1.-15. kódszám alatti, Agrár-környezetgazdálkodási Pályázati Felhívás IX. fejezetének 3. b.) pontja 2016. december 30-án.

A módosítás eredményeként a kedvezményezett, támogatói okirattal rendelkező ügyfelek a kérelembenyújtás során esetlegesen nem megfelelően felmért, kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területekre vonatkozóan 2017. január 31-ig ismételten, pontosítottan beadhatják területi igényeiket.

A fenti pontosítás abban az esetben lehetséges, ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot. Ebben az esetben a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belüli, jogszerű földhasználattal rendelkező egység ismételt felmérésével csökkentheti. Az új poligon mérésére és a részleges visszavonás benyújtására legkésőbb 2017. január 31-ig van lehetőség.

Az érintett kérelmek a mai naptól a www.mvh.allamkincstar.gov.hu<http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/> oldalon nyújthatóak be a visszavonási kérelem kitöltési útmutatója segítségével, amely az alábbi linken érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/925/tajekoztatok/vp-akg-kozleme-4

Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Részleges visszavonás" menüpont választása után a vis maior indokokat tartalmazó legördülő menüből a „Területcsökkentés jogszerű földhasználat miatt" lehetőséget kell választani a szabályszerű benyújtás érdekében!

 

 

NAK