Tájékoztatjuk AKG nyertes pályázóinkat, hogy a módosításra az érintetteknek január 30-ig van lehetőségük. A VP-4-10.1.1.-15. kódszám alatti, Agrár-környezetgazdálkodási Pályázati Felhívás IX. fejezetének 3. b.) pontja 2016. december 30. napján az alábbiak szerint módosult.

Ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen belül csökkentheti kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. január 31-ig.

A módosult Pályázati Felhívás lehetőséget ad arra, hogy a támogatási kérelem benyújtása során esetlegesen tévesen felmért kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek ismételten, pontosítottan benyújtásra kerülhessenek fentiekben rögzített jogvesztő időpontig a Kedvezményezett, támogatói okirattal rendelkező Ügyfelek részéről.

A kérelmek a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon, az alábbi módon a visszavonási kérelem kitöltési útmutatója segítségével nyújthatóak be:

A hivatkozott kitöltési útmutató szövege az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/925/tajekoztatok/vp-akg-kozleme-4

A kérelem a „Részleges visszavonás” menüpont választása után a vis maior indokokat tartalmazó legördülő menüből a „Területcsökkentés jogszerű földhasználat miatt” lehetőség választása útján nyújtható be szabályszerűen.

(Somogy Megyei Kormányhivatal)